New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.

       ຜະລິດຕະພັນ

 
.
  ຊີມັງກາກະທິງທອງ ຂອບແດງ
    ຜະລິດຕະພັນຊີມັງກາກະທິງທອງຂອບແດງ(portland cement)ຜະລິດຕາມມາດຕະ
ຖານ ຊີມັງອາເມລິກາ ASTM C-150 type I ທີ່ເໝາະສົມນຳໃຊ້ກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງ
ເຄຫາສະຖານ, ຊົນລະປະທານ-ຂົວງທາງ, ສະໜາມບິນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ຜະລິດເສົາ
ໄຟຟ້າອັດແຮງ, ຜະລິດເບຕົງປະສົມແຫຼວ ແລະ ສີ້ນສ່ວນກໍ່ສ້າງທີ່ຮັບນ້ຳໜັກສູງຕ່າງຯ.

ລາຄາຂາຍຍົກ 760,000 ກີບ/ໂຕນ
 

 ຊີມັງກາກະທິງທອງ ຂອບຂຽວ

    ຊີມັງປະສົມກາກະທິງທອງສີຂຽວ( MiXed Cement )  ຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ
ລາວ ມລ 05-2001 ແລະ ມາດຕະຖານ ສ.ປ.ຈີນ GB 175 ເໝາະສົມນຳໃຊ້ສຳລັບວຽກ
ງານການກໍ່ - ໂບກ, ຜະລິດກະເບື້ອງມຸງຫຼັງຄາ, ດິນບຼ໋ອກປູພື້ນ ແລະເບຕົງໂຄງສ້າງທີ່ຮັບ
ນ້ຳໜັກປານກາງ.

ລາຄາຂາຍຍົກ 670,000 ກີບ/ໂຕນ
 


      
ຂອບໃຈຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ.

   

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2016 - Lao Cement Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST